CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Gia tăng giá trị đầu tư !

2. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THANH THỦY

Tên tiếng Anh:   THANH THUY TRANGDING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANNY

Trụ sở chính:     Xóm Mít 2, Xã Tân Lập, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Vốn điều lệ:      50.000.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh:

- Trồng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu; Chi tiết: Khai thác mỏ, khai thác khoáng chất: grafit tự nhiên và các chất phụ gia khác, đá quý , bột thạch anh, ca.

- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện;

- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;

- Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích; Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, cấp thoát nước; đường điện đến 35KVA;

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống điện; Chi tiết: Lắp đặt đường điện đến 35KVA, lắp đặt trạm biến áp đến 35KVA;

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Chi tiết: Bán buôn xe có động cơ; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;

- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Bán mô tô, xe máy; Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe ; máy;

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình; Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;  

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; 

Đối tác

videopdflien ket facebook
Nguyễn Trung Toàn: Nguyễn Trung Toàn
Nguyễn Thị Huệ: Nguyễn Thị Huệ